היה שותף עימנו

 העברה בנקאית

בנק פאג"י סניף 182 

חשבון 750390

תרומה בטלפון 

חייגו: 050-304-9617