מו"ר הרב אליעזר ולדמן

ראש הישיבה

מסמיכין גאולה לגאולה 

1. ימים אלה בין פורים לפסח מאירים את ההנהגה האלוקית אתנו עד היום הזה.

2. הנס הראשון של “ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים” , לעומת המחשבה הקודמת של שותפות עם תומכי טרור, זו היא התגלות של ונהפוך הוא.

3. לכאן אנו מסמיכים את גאולת מצריים וקיום מצוות “והגדת לבינך”, בצורה של “מתחיל בגנות ומסיים בשבח”, וזה בהמשך ל”ונהפוך הוא” של “עבדים היינו.. ויוציאנו ה’ אלוקינו משם” מעבדות לחירות.

4. אחדות זו של שלטון יהודי במדינת היהודים, הינה יצירה מיוחדת של שני בנימין. בכך מתגלה לנו הכח הגנוז של בנימין הראשון (בינימין גנז) המשלים את הכח של “השוכן לבטח עליו” של בנימין השני. “ובין כתפיו” של שניהם תתמלא האחריות של שליחותם בימים קשים אלה.

5. ו”בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל”, יופיע “ימין ה’ רוממה ימין ה’ עושה חייל” ותגדע את קרונת הרשעה, תרומם קרן ישראל. 

ויוליך אותנו מחייל אל חייל עד שניזכה ל “יראה אל אלוקים בציון” בקרוב.


 לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל ולשבח למי שעשה לנו את הניסים האל