הרב נעם ולדמן

ראש הישיבה

בוגרינו וידידינו היקרים,


העולם כולו ועם ישראל בפרט מתמודד עם מגיפה ששינתה את התנהלות חיינו ללא היכר. 

גם אנו נאלצנו, בצער גדול, לסגור את שערי ביהמ”ד, מתוך אחריות ציבורית, ממצות “ונשמרתם לנפשותיכם”. 

ובכל זאת, אנו ממשיכים בניסיון לשמור את גחלת התורה ע”י העברת שיעורים מקוונים מדי יום לכלל בחורי הישיבה, מתוך אמונה שבזכות לימוד התורה נזכה יחד עם כל עם ישראל לחסות בצילו של הקב”ה.


כדברי חז”ל בתלמוד ירושלמי [מגילה פרק ג’]: “ואשים דברי בפיך, זה תלמוד תורה ובצל ידי כסיתיך זו גמילות חסדים, ללמדך שכל מי שעוסק בתורה ובג”ח זוכה לישב בצילו של הקדוש ברוך הוא, הדא הוא דכתיב [תהילים ל”ו ח’] מה יקר חסדך אלוקים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון”.

ק”ו יושבי ארץ ישראל הנמצאים תחת השגחתו הישירה של בורא עולם אשר עיניו פקוחות עלינו כל השנה. וביחוד בימים גדולים אלו בין פורים לפסח שהם ימי גאולה לישראל.


 ברור שימים אלו הם אתגר לא פשוט, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה כלכלית לרבים בעם ישראל. אבל “הבוטח בהשם חסד יסובבנהו”. אנו מאמינים שההתמודדות הזו, גם אם איננו יודעים בדיוק מה הקב”ה מזמן לנו, תוביל אותנו למקום נכון יותר ובריא יותר. 

וודאי עוד יתגלו לנו צעדי גאולה שבעז”ה נזכה לראות מתקופה זו. כדברי מרן הרב קוק זצ”ל באורות המלחמה, שכאשר ישנה מלחמה גדולה בעולם- צפה לרגלי משיח. וכך גם מהמגפה העולמית הזו, עוד נראה בעז”ה צעדי משיח הולכים ומתגלים.


אני מאחל לכם ולבני משפחותיכם בריאות והצלחה. וחג פסח כשר ושמח. 

בברכת התורה מעיר האבות

נעם ולדמן