ראש הישיבה הרב אליעזר ולדמן

“רוח התשובה מרחף בעולם והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו, ובריח בשמיו הוא מעדן אותו ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו” (אורות התשובה, ה’, ד’)

זוכים אנו בחסדי ה’ לכח ההתחדשות על ידי התשובה שאנו עוסקים בה בחודש אלול. תשובה זו מולידה את הציפייה לחידוש כוחות האמונה והמעשה בחיי הפרט ובחיי הכלל ומתוך כך אנו מתפללים לרוממות הרוח של ממשלתנו שתביא לזקיפות הקומה של עם ישראל וארץ ישראל בכל מרחביהם.

ולכל בוגרינו וידידינו היקרים תשרה הברכה והשמחה בבתיכם בבריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים טובים בעזרת ה’, ותזכו להמשך היניקה מתורת ארץ ישראל המקרינה את אורה ואמונתה מקרית ארבע היא חברון.

הממשיך לברך אתכם בכל לב ונפש
אליעזר ולדמן

vlcsnap-2017-09-13-21h41m04s420
erg

ראש הישיבה הרב נעם ולדמן

בגמרא במסכת ר”ה דף כז’ ע”א שואלת הגמרא: “כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון, כמאן – כרבי אליעזר, דאמר: בתשרי נברא העולם”. דאילו לדעת ר’ יהושוע בניסן נברא העולם כמבואר שם בדף י’ ע”ב. ושואלים שם התוספות – כיצד אנו מתפללים אליבא דשיטת ר’ אליעזר, והרי להלכה לעניין חישוב התקופות אנו פוסקים כר’ יהושוע שבתשרי נברא העולם? ע”פ דברי התוספות שאנו פוסקים כר’ יהושוע שבתשרי נברא העולם. יש להוסיף ולשאול א”כ מדוע נקבע אחד בתשרי כיום הדין? 

לוח שנה

לוחות שנה של הישיבה יוצאו לתיבות הדואר שלכם ובעז”ה יגיעו בקרוב. הישיבה רואה ערך רב בגיבוש תלמידה לאורך הדורות ולוחות השנה הייחודים עונים על כך חלקית בכך שהם מספרים את סיפורה של היישיבה בהווה ומעדכנים ביעדים והמטרות ארוכות הטווח.   

 

 

אלול | ראש השנה של הלימוד

טוֹב יוֹם בַּחֲצֵרֶיךָ מֵאָלֶף.. 
אלול בישיבת ניר הוא חודש בחצרות בית ה’, חודש של לימוד מתמשך, אינטנסיבי ומלא חיות מיוחדת. מקשה אחת ורצופה שבשיאה עומד יום הכיפורים. היציאה מדירת הקבע לדירת הארעי בחג הסוכות שלאחר מכן יש בה את טעם השמחה מהתורה הנלמדת בבית המדרש כשמיד חוזרים לישיבה ללימוד ליל הושענא רבה ושמחת תורה. למעשה ראש השנה בישיבה מתחיל בא’ אלול עם פתיחת היכל הישיבה וכניסתם של תלמידנו ללמוד בה יומם ולילה. תמיד מתגלה בחודש הזה עוצמתם הגדלה של התלמידים ושקיקת הלימוד החייה בהם. 

ישיבה וקהילה

בית המדרש

בית המדרש התחדש בלומדים נוספים ובחורי השיעורים הגבוהים נשארו לעוד שנה נוספת בישיבה. הכרת חשיבות לימוד התורה בבית המדרש מוביל את תלמידנו לעמול בתורה במסירות ובדבקות. בית המדרש הצפוף והמגבש מצמיח מתוכו תלמידי חכמים ובחורים יראי שמים ואנו מצפים לתנופה מתמדת ולעמל תורה ביתר שאת ובעוצמה רבה. זכינו גם ללמוד עם בוגרי הישיבה הגרים בסמיכות שיעור שבועי באורות התשובה עם ראש הישיבה הרב נעם ולדמן.

כולל הלכה

בכולל ההלכה של הישיבה לומדים ע”פ נושאי מבחני הרבנות הראשית לישראל בצורה מקיפה ובעומק רב בהדרכתו של הרב שלום אילוז שליט”א. כמו כן מתקיים שיעור ייחודי מפי הרב אילוז בכללי הפסיקה.

מדרשה

בשעט”ו מדרשת נריה, מדרשת שילוב לבנות השירות הלאומי, יצאה לדרך עם 31 בנות שירות לאומי וסטודנטיות. עוד סגירת מעגל תורנית מבית המדרש של הישיבה. שר החקלאות אורי אריאל שנכח בטקס הפתיחה הדגיש את הצורך האדיר שבמדרשות מסוג זה ושיבח את הבנות על בחירתן

תתן אמת ליעקב

הישיבה שמה למטרה להרים את לימוד התורה והגמרא ולאפשר העמקה וגדלות לנערים המסוגלים לכך, הוספת שעות לימוד התורה, באיכות ובכמות ובבניית תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה תוך מיצוי כוחותיהם ויכולותיהם. בתוכנית משתתפים כעשרים ילדים מכלל בתי הספר בקרית ארבע

התוכנית לעילוי נשמת הקדושים בוגר הישיבה הרב יעקב ליטמן הי”ד שנרצח יחד עם בנו נתנאל בדרכם לשבת כלה של ביתו שרה תחיה תחי’. ולעילוי נשמת תושב העיר ר’ אברהם חסנו הי”ד.

הוצאת ספרים

המכון להוצאת הספרים של הישיבה ממשיך ועומל על סידרת ספריו של מו”ר הרב ולדמן- “וישלחהו מעמק חברון” על פרשיות השבוע. ובקרוב יצא לאור אי”ה החלק השני- ויקרא, במדבר, דברים. ספר נוסף של הרב ולדמן מתעתד לצאת גם הוא בשעה טובה- כרך שאלות ותשובת בענייני אמונה ומחשבה. כמו כן אנו עמלים על ספר חדש של הרב אבי סמוטריץ’ העוסק בבניין אישיותו של בן תורה בדור הגאולה, וספרים נוספים.

חונכות

תלמידי הישיבה לוקחים חלק פעיל במסגרת תוכנית החונכות שמתקיימת בישיבה
בזמן הפסקות הצהרים. התלמידים מקנים לילדי התוכנית הרגלי למידיה חשובים ומחזקים אצלם
את ערך הלימוד, מסייעים להם בבניית ביטחון עצמי ומעודדים אותם להשתלב ולהתקדם מבחינה חברתית.

FDG
IMG_1423
IMG_4355

ישיבת ניר. יהושע בן נון 16 קרית ארבע 9010000

02-9961775

ynirk4@gmail.com