שומרים על קשר

צוות השיבה - ישיבת ניר

בוגרי הישיבה

 

 

“ומתלמידי יותר מכולם”


ישיבתינו מתהדרת בדורות של תלמידי חכמים ואנשי מעשה. מתוך לימוד תורה המחוברת לעם ולארץ, מגדלת אנשי מידות ויושר המפיצים את דרך השם בעולם המעשה – במפעל, בצדקה, בהוראת התורה ובתרומה לעם קודש.

 בוגרי הישיבה בולטים לטובה בכל התחומים: בהוראת התורה לרבים, בעולם המעשה, בארגוני צדקה וגמילות חסדים, בהקמת משפחות לתפארת עם ישראל ובשירות המדינה על מערכותיה השונות. 

 

בוגרינו היקרים הם הם התגשמות חזון הישיבה, וממשיכי דרכה, “דרך ישרים”, של מורינו ורבותינו העומדים בראשה 
עלו למעלה עלו!

קהילה – בפייסבוק

בוגרים למען הישיבה

"האיר פני כל המזרח עד שבחברון..."

הישיבה מחוברת חברון

ישיבת ניר – קרית ארבע חברון טל. 02-991775