סדר פסח

מצטרפים ללימוד ולעיון

מבית המדרש

>>>>>>>>>

ניוזלטר פסח התשע”ט – בוגרים וידידים

הרב נעם ולדמן

יציאת מצרים – לידת עם ישראל

יציאת מצרים מתוארת בתורה כיציאה מעבדות לחירות ובאופן הגלוי זהו עיקר החידוש ביציאת מצרים. השתחררנו משיעבוד מצרים ויצאנו לחירות עולם. אך חז”ל במדרש מלמדים אותנו שהיציאה הזו מעבדות לחירות מבחינה אמיתית יש בה הרבה מעבר וכך אומרים חז”ל: ‘אמר ר’ אבא בר כהנא בשם רבותינו כעובר שהוא נתון במעי הבהמה, וכשם שהרועה נותן ידו ושומטה ממעיה, כך עשה הקדוש ברוך הוא לישראל ממצרים להוציאם, שנאמר לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי’ (מדרש תהלים שוחר טוב) 

 

דורשים בענייני החג

מצוות סיפור יציאת מצרים

אבן דרך בעבודתנו החינוכית

ארבע כוסות

הרב ולדמן

הרב ליאור- פסח

בית מדרש בוגרים- כנס ראשון

נגן וידאו

נראה לאחרונה

בתנופה

סגירת תוכניות בית המדרש
95%
ספרו של הרב ולדמן > שו"ת לעקרונות הציונות הדתית
80%
סבב מפגשי בוגרים - יצאנו לדרך>>>
9%
ספרו של הרב ולדמן > ויקרא
86%
ספרו של הרב אבי סמוטריץ' > דרכו של בן תורה בדור הגאולה
62%

מכירת חמץ

מכור את החמץ

המכירה מבוצעת ע”י הגאון הרב דוב ליאור שליט”א

סיום המכירה:  המכירה תמה…

ימים
שעות
דקות
שניות